تعداد مهندسین کردستان چندین برابر ظرفیت استان است

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اعلام کرد: تعداد مهندسین کردستان چندین برابر ظرفیت استان است

دکتر محمدصدیق ثابتی افزود:  براساس برآوردهای ما، در حال حاضر 12 برابر ظرفیت استان مهندس عمران، در رشته برق دو برابر ظرفیت و در رشته معماری دو برابر ظرفیت مهندس وجود دارد.

 وی اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک در تعداد مهندسان دچار بحران شویم اما باید به این نکته هم توجه داشت که اگر تعداد مهندسان به 200 برابر هم برسد برای مهندسین باسواد کار وجود دارد.

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان ادامه داد: دوران کارفرمایی دولت به سر آمده است و از آنجایی که اصل 44 قانون اساسی در حال اجراست لذا می‌طلبد که کارآفرینان ما باید در نشان دادن توانایی خود از دیگران برای تصدی کارها از دیگران سبقت بگیرند.

وی یادآوری کرد: با تحقق کامل اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی کارهای دولتی، تحصیلکرده‌های رشته‌های مختلف ناچارند در بخش خصوصی کار کنند و بخش خصوصی هم در جذب افراد، توانایی آنها را می‌سنجد چرا که آنها پول مفت به کسی که کار بلد نباشد نمی‌دهند.

 ثابتی خطاب به دانشجویان گفت: تا زمانی که در دانشگاه تحصیل می‌کنید تلاش داشته باشید تا کوله‌بار خود را غنی کنید تا با ورود به بطن جامعه، سرگردان نشوید. وی در پایان گفت: دانشجویان باید زمینه‌های خلاقیت و دانش خود را در دانشگاه پرورش دهند و با تجربه و اندوخته‌ای کامل و مورد نیاز جامعه به بطن جامعه ورود کنند.