تشکیل کمیته آسانسور در استان کردستان

کمیته آسانسور در جهت ساماندهی به بازرسی آسانسور تشکیل شد.

این کمیته با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، معاونت عمرانی استانداری کردستان؛ سازمان صنعت معدن و تجارت استان، شهرداری و اداره استاندارد تشکیل گردید.

در نشست مشترک ارگان های عضو این کمیته که در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد، بر لزوم پیگیری و ساماندهی وضعیت بازرسی آسانسور تاکید شد.

مهندس مهدی حسام شریعتی نایب رئیس سازمان در این نشست اظهار داشت:  سازمان با اشاره به وضعیت موجود بازرسی های آسانسور و نبود کنترل کافی و عدم هماهنگی ارگان های دخیل در این موضوع تشکیل این کمیته را ضروری می داند.

وی همچنین آمادگی نظام مهندسی ساختمان استان را در جهت ساماندهی به این موضوع اعلام نمود و اظهار امیدواری کرد این کمیته بتواند در این جهت گام های بزرگی را بردارد.