تسلیت به وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای مهندس آخوندی
وزیر گرامی راه و شهرسازی
در گذشت  مرحوم مغفور آقای حاج سیدمرتضی امیری تهرانی و همشیره ی محترمه حاجیه خانم آخوندی  را به محضر جنابعالی تسلیت عرض می نمایم. از ایزد منان مغفرت الهی برای آن مرحوم و صبر برای بازماندگان را خواستاریم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان