ترکيب هيات رئيسه سازمان/  دکتر ثابتي براي سومين سال پياپي  رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان شد

ترکيب هيات رئيسه سازمان/

دکتر ثابتي براي سومين سال پياپي

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان شد

 

روابط عمومي: طي انتخابات داخلي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان ترکيب هيات رئيسه دور سوم در ششمين دوره هيات مديره استان مشخص شد.

دکتر محمد صديق ثابتي با اکثريت آراء هيات مديره براي سومين سال متمادي بعنوان ريس سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان انتخاب گرديد.

در اين انتخابات مهندس فريبرز خليل الهي در پست نايب رئيسي اول سازمان ابقا گرديد.

هيات مديره سازمان با اکثريت آراء نيز مهندس محمد رباني را بعنوان نايب رئيس دوم سازمان انتخاب کردند.

همچنين مهندس فرزام فاروقي براي سومين سال متمادي بعنوان دبير هيات مديره و مهندس کريم قادرمزي بعنوان خزانه دار سازمان در پست خود ابقا شدند.

دکتر ثابتي ضمن تقدير از فعاليت هاي هيات رئيسه و قدرداني از مهندس صيدي نايب رئيس دوم  سازمان، اظهار اميدواري کرد تا هيات رئيسه همچون ادوار گذشته در جهت ارتقاي همه جانبه سازمان و رفاه شهروندان تلاش نمايد.