ترویج مقررات ملی ساختمان در مدارس کردستان


نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور در مدارس سنندج به ترویج مقررات ملی ساختمان پرداختند.

حضور نمایندگان سازمان در مدارس با همکاری و موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و امور آموزش و پژوهش سازمان صورت گرفت که مورد استقبال دانش آموزان سطح شهر سنندج قرار گرفت.

نمایندگان سازمان نظام مهندسی کردستان با حضور در مدارس راه دانش و نمونه دولتی ابرار سنندج توضیحاتی در ارتباط با رعایت مقررات ملی ساختمان ، رعایت اصول ایمنی و مهندسی در ساختمان سازی و لزوم ساخت شهری بر اساس معیارهای مهندسی ارائه دادند.

نمایندگان سازمان در سخنان خود با اشاره به جایگاه مهندس به بیان جایگاه و نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان رشته ها ، وظایف و کارکرد آن پرداختند.

ساخت و ساز غیر مجاز نقش دانش آموزان در رعایت مقررات ملی ساختمان ، احترام به قوانین مهندسی ، ایمنی در برابر زلزله از اهم مباحث مطرح شده در این حضور بود .

 در پایان نمایندگان سازمان ضمن پاسخگویی به سوالات و دیدگاههای دانش آموزان و ارائه سوال در ارتباط با مقررات ملی ساختمان و سازمان به نفرات برتر پاسخ دهنده جوایزی به رسم یادبود از طرف سازمان اهدا شد.

حضور نمایندگان سازمان در دیگر مدارس استان براساس برنامه های اعلام شده امور آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ادامه خواهد داشت.