تخفیف 10 درصدی رستوران "دیواخان شه و بو" برای اعضای سازمان

تخفیف 10 درصدی رستوران "دیواخان شه و بو" برای اعضای سازمان

طی  قرارداد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با رستوران "دیواخان شه و بو" در سنندج، اعضای محترم سازمان می توانند با تخفیف 10 درصدی از خدمات این رستوران بهره مند شوند.

اعضای محترم با بهمراه داشتن کارت عضویت خود می توانند از خدمات این رستوران استفاده کنند.

نشانی:
سنندج - میدان مادر

شماره های تماس جهت رزرو:

33241179

33285651