تخفیف بیمه خودرو برای اعضا و کارکنان سازمان

 

به اطلاع کلیه اعضا و کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند پیرو توافقنامه سازمان با شرکت خدمات بیمه ای ناوازه کردستان (بیمه البرز ) در رابطه با بیمه خودرو، تخفیفات ویژه بصورت ذیل خواهد بود:

بیمه شخص ثالث:  20 درصد

بیمه بدنه خودرو:   30 درصد