تخفيف و تقسيط حق بيمه  شخص ثالث و بدنه خودرو به اعضا ، کارکنان سازمان وخانواده آنها

تخفيف و تقسيط حق بيمه  شخص ثالث و بدنه خودرو به اعضا ، کارکنان سازمان وخانواده آنها

 

روابط عمومي : مسئول امور رفاهي سازمان  از عقد قرارداد تخفيف و تقسيط حق بيمه شخص ثالث و خودرو اعضا و کارکنان سازمان و خانواده هاي آنها خبر داد.

مهندس فاروقي با اعلام قرارداد سازمان با شرکت بيمه البرز اظهار داشت : در اين قرارداد هريک از اعضا کارکنان که مالکيت خودرو به نام خود ، همسر ، فرزندان ، پدر يا مادر باشد مي توانند صرفا با ارائه کارت عضويت يا پروانه اشتغال معتبر سازمان به شرکت بيمه البرز مراجعه نمايند و از خدمات آن به شرح ذيل بهره مند گردند:

الف) 15% تخفيف بيمه شخص ثالث خودرو در صورت پرداخت نقدي

ب) 10% تخفيف بيمه شخص ثالث خودرو در صورت پرداخت اقساطي

ج) اعمال 20% تخفيف گروهي بيمه بدنه براي خودروهاي بيمه گذار

د) اعمال 20% تخفيف صفرکيلومتر در بيمه بدنه

ه) اعمال 10% تخفيف نقدي در حق بيمه بدنه در صورت پرداخت حق بيمه به صورت نقد.

و) اعمال 20% تخفيف بيمه بدنه براي اعضا محترم هيات علمي دانشگاه

بيمه بدنه

سال اول تمديد                                                         30%  تخفيف عدم خسارت

سال دوم تمديد                                                        40% تخفيف عدم خسارت

سال سوم تمديد                                                      50% تخفيف عدم خسارت

سال چهارم تمديد                                                    60% تخفيف عدم خسارت

سال پنجم تمديد به بعد                                             70% تخفيف عدم خسارت

 

بيمه اجباري شخص ثالث و حوادث راننده و پوشش مازاد مالي و جاني

 

سال اول تمديد                                                       10%  تخفيف عدم خسارت

سال دوم تمديد                                                       15% تخفيف عدم خسارت

سال سوم تمديد                                                     20% تخفيف عدم خسارت

سال چهارم تمديد                                                   30% تخفيف عدم خسارت

سال پنجم تمديد                                                     40% تخفيف عدم خسارت

سال ششم تمديد                                                   50% تخفيف عدم خسارت

سال هفتم تمديد                                                     60% تخفيف عدم خسارت

سال هشتم تمديد به بعد                                          70% تخفيف عدم خسارت

 نحوه پرداخت حق بيمه

حق بيمه شخص ثالث بصورت 30% نقد و مابقي طي 4 قسط مساوي و متوالي و حق بيمه بدنه به صورت 20% نقد و مابقي طي 9 قسط مساوي و متوالي با ارائه چک پرداخت گردد ، مشروط بر آنکه مبلغ هر قسط کمتر از 500000 ريال نباشد .

مدارک مورد نياز :  

1- بيمه نامه قبلي خودرو 

2- فتوکپي شناسنامه مالکيت خودرو

3- فتوکپي پروانه اشتغال يا کارت عضويت معتبر

در صورت صدور بيمه نامه با نام همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، ارائه تصوير شناسنامه وابستگان ياد شده الزامي مي باشد

اعضاي محترم مي توانند جهت صدور بيمه نامه به دفاتر نمايندگي هاي ذيل در سطح استان کردستان مراجعه نمايند.

شهرستان سنندج – خيابان آبيدر – روبروي سازمان بازرسي ، پايين تر از ثبت احوال  شرکت خدمات بيمه اي ناآوازه کردستان

تلفن: 8-33230007

ساير شهرستانها : کليه دفاتر نمايندگي شرکت بيمه البرز