تخريب شخصيت در فضای مجازی پروانه اشتغال را باطل می‌كند

 وزارت راه و شهرسازی با نزديك شدن به انتخابات نظام مهندسی ساختمان اطلاعيه‌ای صادر كرد و در آن خواستار رعايت اخلاق اسلامی و مهندسی شد.

در این اطلاعیه آمده است:

نظر به آغاز فرآیند انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از كلیه اعضای سازمان‌های مذكور برای مشاركت در انتخابات و ایجاد رقابتی سالم و مبتنی بر اخلاق اسلامی و اخلاق مهندسی دعوت می‌شود.

ضروری است شركت‌كنندگان در انتخابات از هرگونه اقدامات و تبلیغات مذموم و نشر مطالب موهن و تخریب شخصیت اشخاص حتی در فضای سایبری، مجازی و مخابراتی خودداری كنند. چنین اقداماتی می‌تواند موجب اعمال بند «ج» ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و ابطال پروانه دائم اشتغال به كار شود.

سازمان نظام مهندسی استان نیز پیشتر در مصوبه 9/ 9/ 93به این امر اشاره نموده بود.

متن مصوبه : به اتفلق آرا مصوب گردید متن زیر بعنوان ماده 23 به نظام نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مصوب جلسه 25/2/90 هیات مدیره محترم سازمان اضافه گردد ضمنا کلیه موارد نظام نامه فوق به قوت خود باقی می باشد.

" ماده 23 – درج یا نشر هر گونه متون ، تصاویر نقل قول یا سایر موارد مغایر با شئون حرفه ایی ، مهندسی و اخلاقی در سامانه های اینترنتی و مخابراتی و فضای مجازی یا ایمیل (پست الکترونیکی) و پیامک " این ماده نیز جزئ موارد بند "ع" ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375، تخلف انتظامی محسوب می شود.

ضمن آنکه مجامع قضایی کشور نیز به سهم خویش از اعمال قانون در مواجهه با مصادیقی همچون  توهین و افترا به اشخاص و دفاع از ارزش های اخلاقی کوتاهی نخواهند کرد،چنانكه طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند مجرم محسوب شده ، و مستوجب برخورد قضايي خواهد شد