تجلیل سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان از مهندس پیشکسوت کردستانی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از مهندس حاجی چهاریارپناه از مهندسین پیشکسوت استان تجلیل کرد.

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان با حضور در منزل مهندس پیشکسوت و از اعضای سازمان از سال ها فعالیت های مهندس حاجی چهار یارپناه در حوزه های مهندسی و اجتماعی تقدیر بعمل آورد.

مهندس حاجی چهار یار پناه متولد 1332سنندج ، فارغ التحصیل رشته عمران در سال 1372می باشد.

وی از سال 1376با اخذ پروانه اشتغال بصورت رسمی وارد فعالیت حوزه مهندسی شد.

مهندس چهاریار پناه دارای پایه یک گروه عمران است و در فعالیت های خود در سازمان و حوزه اجتماعی خدمات ارزنده ای را ارائه نموده است.