تجلیل سازمان از مدرسین دوره های آموزشی

طی مراسمی از مدرسان دوره ها و کارگاه های آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تجلیل شد.

در این نشست که هیأت مدیره و مدرسان دوره های آموزشی سازمان نیز حضور داشتند درباره ی جایگاه آموزش در سازمان نظام مهندسی ساختمان بحث و تبادل نظر شد.

دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ضمن تقدیر از مدرسان دوره ها، کارگاهها وسمینارهای آموزشی از تلاش و جدیت هیأت مدیره در جهت اهتمام به بخش آموزش خبر داد.

وی با عنوان اینکه آموزش اعضای سازمان از وظایف خطیر نظام مهندسی بشمار می آید، از هرگونه پیشنهادی در جهت ارتقای دانش فنی مهندسین عضو سازمان استقبال کرد.

در این نشست خانم مهندس راستین عضو هیأت مدیره و مدیر سابق آموزش وپژوهش سازمان ضمن بر شمردن چکیده ای از فعالیت های صورت گرفته آموزش و پژوهش، نظر خواهی، ارائه تقویم آموزشی سازمان ، استقبال از خرد جمعی ، هماهنگی با گروههای تخصصی، فعالیت گروه ترویج مقررات ملی ساختمان و نیاز سنجی اعضا را از ویژگی های آموزش و پژوهش طی مدت اخیر توصیف کرد.

هریک از مدرسان حاضر در نشست نیز به ارائه ی دیدگاه های خود و بر شمردن نقاط قوت و ضعف آموزش و پژوهش سازمان پرداختند.

آنان در سخنان خود خواستار توجه ویژه به بخش آموزش سازمان شدند.

در این نشست همچنین از مدرسان آموزشی سازمان ، دکتر جمال مشتاق، دکتر جمال قناعت ، مهندس هیوا لهونیان، مهنددس ابراهیم حمزه زاده، مهندس محمد ربانی ، مهندس عبید علی محمدی، دکتر سالارمنیعی، دکتر هوشنگ دباغ، دکتر ارسطو هدایت نسب، مهندس خالدکریمی، مهندس یدا.. محمدی، مهندس آزادفائز، مهندس لقمان فیض ا... بیگی، مهندس بهرام رضاطلبی، دکترهوشمندعلیزاده ، مهندس علی ثروت یاری، مهندس امیرحسن نوروزی، دکترمسعود ابراهیمی، دکتر علی رشیدی، مهندس فوادگل آور محمدی، مهندس سوران متوسل، مهندس جمشید کرمی، مهندس مهران حیدری ، مهندس پیام فوزی تجلیل شد.