قابل توجه ثبت نام کنندگان کنسرت همایون شجریان

قابل توجه ثبت نام کنندگان کنسرت همایون شجریان

به اطلاع می رساند آن دسته از اعضایی که بلیط کنسرت همایون شجریان را رزرو کرده اند روز شنبه 95/10/4 ساعت 10 تا 14 با همراه داشتن کارت عضویت به امور اداری رفاهی سازمان مراجعه نمایند.