تبریک به دکتر منصور لهونیان
جناب آقای دکتر منصور لهونیان
انتصاب جنابعالی به سمت مدیر کل استاندارد استان کردستان بیانگر لیاقت و توانمندی آنجناب می باشد.
امید است با حضور شما موارد مرتبط و مشترک سازمان با آن اداره کل که در مباحث مقررات ملی ساختمان الزام شده با تعامل و درایت بیشتری ادامه و یا اجرایی گردد.
 
بازرسان سازمان
 
یوسف وثوقی                                  فرشید عزت پور