تا سال 1400 شمار دانش آموخته رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان در کشور به یک میلیون نفر خواهد رسید

عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: تا سال 1400 شمار دانش آموخته رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان در کشور به یک میلیون نفر خواهد رسید که برای ایجاد اشتغال آنها باید 900 میلیون متر مربع ساخت و ساز انجام شود.

مهندس مجید ولدان افزود: این در حالی است که در سال 94 تنها 70 میلیون متر مربع پروانه ساخت و ساز صادر شده که با این رقم زمینه اشتغال تنها 10 درصد دانش آموختگان فراهم می شود.

وی اظهار کرد: امروز بسیاری از عملیات اجرایی در ساختمان ها توسط کارگران فاقد مهارت و دانش فنی انجام می شود که در چنین فضایی مهندسان و دانش آموختگان مهندسی ساختمان باید بپذیرند و مسئولیت اجرایی کارها را قبول کنند.

وی اظهار نمود: دانش آموختگان رشته های مهندسی ساختمان باید وارد کارهای فنی تر و حرفه ای تر شوند.