تالیف آرایه های آجری در سردرب های قدیمی سنندج توسط عضو سازمان نظام مهندسی کردستان

کتاب آرایه های آجری در سردرب های قدیمی سنندج توسط مهندس ئاکو ویسی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تالیف و منتشر شد.

این کتاب در 1000 نسخه توسط انتشارات علمی کالج در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

مهندس ئاکو ویسی در این رابطه اعلام کرد: در کتاب آرایه های آجری در سردرب های قدیمی سنندج سعی شده است با توضیح ویژگی های مناسب بافت قدیم سنندج و به تصویر کشیدن تعدادی از سردرب های زیبای شهر سنندج به عنوان یکی از شهرهای تاریخی کشور و همچنین آرایه های آجری در معماری ایرانی که به فراموشی سپرده شده و حتی شاید نابود گشته احیا و به تصویر کشیده شود.