تاسیس و فعالیت دفتر طراحی و تهیه نقشه های فنی ساخت و سازهای روستایی

با عنایت به شیوه نامه تاسیس و فعالیت دفتر طراحی و تهیه نقشه های فنی ساخت و سازهای روستایی ، مهندسین واجد شرایطی (بومی و دارای صلاحیت طراحی و محاسبات) که تمایل به تاسیس دفتر طراحی روستایی دارند؛ می توانند تا پایان دهم اردیبهشت ماه سال جاری تقاضای کتبی خود را با ذکر آدرس و تلفن تماس به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مربوطه تحویل نمایند.

بر اساس مفاد شیوه نامه پس از نیازسنجی و تصویب تعداد  دفاتر مورد نیاز هر شهرستان، در صورت وجود ظرفیت جهت فعالیت دفاتر طراحی در هر شهرستان نسبت به بررسی درخواست ها و اولویت بندی متقاضیان اقدام شده و متعاقباً اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.