تأکید مدیرکل راه و شهرسازی کردستان برهمکاری و هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان

هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور در دفتر مدیرکل راه و شهرسازی استان انتصاب وی را تبریک گفتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، دکتر محمدصدیق ثابتی رئیس سازمان ضمن ابراز خرسندی از انتخاب مدیرکل جدید راه و شهرسازی و تقدیر از تلاش های مهندس وجدی ، آمادگی سازمان را برای همکاری با اداره راه وشهرسازی در جهت توسعه استان ابراز داشت.

وی سازمان را دارای پتانسیلی توانمند توصیف کرد و اعلام داشت؛ نظام مهندسی ساختمان در جهت خدمت به شهروندان و توسعه ی همه جانبه ی ساخت و سازها در استان تمامی تلاش خود را همچون گذشته بکار خواهد بست و سازمان با اداره راه و شهرسازی می تواند در جهت تحقق این امر گام بردارند.

مهندس قناعت و مهندس حسام شریعتی، مهندس محمودی و دکتر رشیدی نیز طی سخنانی ضمن تبریک این انتصاب ، به بررسی وضعیت موجود ساخت و سازهای استان ، مشکلات و چالش های پیش رو پرداختند.

وضعیت کمیسیون ماده 100، شورای چهارنفره ، تعاونی مسکن اعضاء، وضعیت راههای استان ،نشست های مشترک، آموزش مهندسین و ... از موارد مطرح شده در این دیدار بود.

شهرام ملکی مدیر کل راه و شهرسازی نیز ضمن اعلام آمادگی اداره راه و شهرسازی برای همکاری با سازمان خواستار برگزاری جلسات و نشست های مشترک جهت مطرح نمودن کلیه مسایل موجود شد.

وی ضمن تأکید بر نقش نظام مهندسی و استفاده از توانمندی های موجود همکاری دو ارگان را در وضعیت موجود استان ضروری توصیف کرد.