بیانیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان درباره حمله تروریستی به خانه ملت و مرقد امام راحل(ره)

حادثه ی دردناک چهارشنبه سیاه تهران و شهادت شماری از هموطنان گرامی، هر وجدان بیداری را به درد می آورد.

تروریسم و تجاوز به ساحت هر فرد و ملتی و ریختن خون آنان به هر شکل و نوعی محکوم است.

جامعه مهندسی استان کردستان ضمن محکوم کردن این عمل شنیع و دین ستیزانه و نافی ارزش های انسانی، آن را بقول رئیس جمهور محترم کشورمان حمله به دمکراسی خواهی این ملت می داند.

آنچه مسلم است اهمیت و لزوم وحدت و آگاهی بخشی همه آحاد کشور در چنین شرایطی بزرگترین ضربه به تفکر داعشی و حامیان آن خواهد بود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با تسلیت به پیشگاه ملت شریف ایران و علو درجات برای جانباختگان و شفای عاجل برای مجروحان را از خداوند مهربان و بخایشگر خواستار است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان