بودجه پیشنهادی سال 1394 سازمان تصویب شد

مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ، بودجه پیشنهادی سال 1394 را تصویب کرد.

مجمع عمومی که در ادامه ی مجمع تاریخ 15 شهریور در سالن آمفی تئاطر مولوی در دانشگاه کردستان برگزار شد بودجه ی پیشنهادی هیأت مدیره ی سازمان برای سال جاری با اعمال تغییراتی به تصویب رساند.

در این مجمع در باره ی کلیه ی بندهای بودجه ارائه شده  بحث و تبادل نظر گردید.

هر یک از اعضای موافق و مخالف با بودجه ی پیشنهادی به نظرات پیشنهادی به ارائه دید گاه های خود در این رابطه پرداختند.

این مجمع با استقبال اعضای سازمان مواجه شد.

جزئیات مصوبات مجمع در رابطه با بودجه ی سال 1394 بزودی در سایت سازمان منتشر خواهد شد.