بودجه سال 1395 و تراز 1394سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تصویب شد

روابط عمومی: بودجه پیشنهادی سال 1395 و صورت های مالی سال 1394 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تصویب شد.

مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه مجمع 26 مهرماه سالجاری در سلن مولوی کرد دانشگاه کردستان برگزار گردید.

مهندس لقمان حیدری (رئیس)، مهندس شاهرخ گودرزی ، مهندس عرشیا اشرفی و مهندس کامیار صمدی اعضای هیات رئیسه این مجمع را برعهده داشتند.

مجمع 26 مهرماه  با دستورکار دستور کار ارائه گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن، ارائه گزارش عملکرد صندوق حمایت از اعضای سازمان ، بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395 سازمان، بررسی و تصویب تراز نامه سال 1394، تعیین روزنامه کثیرالانتشار برگزار شده بود که پس از بررسی آیتم عملکرد سالانه هیات مدیره و بحث و تبادل نظر درباره آن و همچنین بررسی بودجه 1395 تصویب و اظهار نظر درباره بخشی از بودجه سالجاری و همچنین دیگر موارد دستورکار به جلسه آتی موکول شده بود.

در ادامه مجمع  بررسی ادامه موارد بودجه سال 1395 و تراز مالی سال 1394 به بحث و تبدل نظر گذاشته شد که پس از اظهار نظر مخالفان و موافقان به تصویب رسید.

همچنین تعیین روزنامه همشهری و هفته نامه سیروان بعنوان روزنامه های منتشر کننده های اطلاعیه های سازمان به تصویب مجمع عمومی رسید.