برگزاری همایش مقاوم سازی – چالش ها و راهکارها

برگزاری همایش مقاوم سازی چالش ها و راهکارها

کمیته مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در تاریخ 27 مرداد 1395 همایش یک روزه ای را تحت عنوان مقاوم سازی چالش ها و راهکارها و با محورهای زیر در سنندج برگزار می نماید:

-  ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های موجود

 - مبانی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها

- مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه ای سازه‌‌ها مدل سازی و روش‌های تحلیل

- مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه ای سازه‌‌های فولادی

- مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه ای سازه‌‌های بتنی

- مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های مصالح بنایی

- روش ها و تکنولوژی های نوین بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

- روش ها و شيوه هاي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود

- تجارب طرح و اجرای مقاوم‌سازی سازه‌ها در استان

- چالش‌های مقاوم سازی ساختمان‌ها در بخش خصوصی

بدینوسیله از کلیه صاحب نظران در زمینه محورهای همایش جهت همکاری و ارائه مقاله دعوت به عمل می آید. همچنین از کلیه علاقمندان به مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود جهت شرکت در همایش دعوت می گردد. به افراد شرکت کننده گواهی معتبر حضور در همایش اعطاء می گردد. در یک نمایشگاه جنبی نیز آخرین دستاوردها و تکنولوژی های نوین مقاوم سازی ارائه خواهد شد، لذا از کلیه شرکت های خدمات مهندسی در زمینه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای جهت برگزاری نمایشگاه، ارائه محصولات و خدمات خود دعوت می گردد .

 

پست الکترونیکی کمیته مقاوم سازی جهت ارتباط                retrofit@kurdnezam.ir