برگزاری نشست راهکارهای لازم در مورد محاسبه،اعلام و ارائه کارکرد سالیانه کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال

 

 نشست راهکارهای لازم در مورد محاسبه،اعلام و ارائه کارکرد سالیانه کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال در سالن اجتماعات سرای سالمندان توسط سازمان نظام مهندسی کردستان برگزار شد.

در این نشست آقای اسماعیلی مشاور مالیاتی سازمان و واحدی مشاور مالی توضیحاتی پیرامون راهکارهای لازم در مورد محاسبه،اعلام و ارائه کارکرد سالیانه کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال ارائه دادند.

مهندس گودرزی مدیر فنی و اجرایی سازمان نیز برگزاری این نشست را در جهت ارائه توضیحات و اطلاعات لازم به مهندسین را در خصوص پرداخت مالیات مهم توصیف کرد و از برگزاری مجدد چنین نشست هایی خبر داد.

در این نشست مدیران دفاتر مهندسی سنندج، مدیران آزمایشگاه ها و مجریان سازمان حضور داشتند.