برگزاری مسابقات قرآن ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به مناسبت ماه مبارک رمضان در نظر دارد تا مسابقات قرآن ویژه اعضای سازمان (آقایان و خانم ها) را در رشته های زیر برگزار نماید:

  • حفظ
  • قرائت

در صورت به حدنصاب رسیدن شرکت کنندگان این مسابقات برگزار خواهد شد.

جهت ثبت نام تا تاریخ 29/ 3/ 96 به لینک ثبت نام ذیل مراجعه فرمایید.
لینک ثبت نام