برگزاری مراسم بزرگداشت روز مهندس در مدارس استان کردستان

هیات مدیره و مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور در مدارس استان ، روز مهندس را گرامی داشتند.

این حضور که بصورت نمادین در دبیرستان راه دانش سنندج برگزار شد جایگاه رشته مهندس در جامعه و لزوم نهادینه کردن مقررات ملی ساختمان تشریح شد.

مهندس نادر گودرزی مدیر فنی و اجرایی سازمان در جمع دانش آموزان دبیرستان راه دانش ضمن گرامیداشت دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی اظهار داشت: نامگذاری این روز بنام مهندس نشان از جایگاه ویژه و کارای این قشر در اجتماع است.

مهندس گودرزی مهندسان را امین داران املاک و سکونتگاههای شهروندان توصیف کرد.

وی دانش، تعهد و تجربه و تلاش را از مهمترین شاخصه های یک مهندس توانا توصیف کرد.

مدیر فنی و اجرایی سازمان در ادامه صسخنان خود در جمع دانش آموزان دبیرستان راه دانش بر اهمیت و لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان اشاره کرد.

وی از دانش آموزان خواست تا با تاکید و یادآوری اهمیت رعایت مقررات ملی ساختمان به خانواده های خود در اشاعه و نهادینه کردن آن بکوشند.

مهندس فرزام فاروقی دبیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در این مراسم  به تشریح سازمان نظام مهندسی ساختمان، جایگاه و ارکان آن برای دانش آموزان پرداخت.

مهندس فاروقی با بیان رشته های مختلف مهندسی در صنعت ساختمان به بیان وظایف و جایگاه هریک از آنها پرداخت.

وی اظهار داشت: دانش آموزان می توانند با حضور به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بعنوان سازمانی متشکل از مهندسین هفت رشته مهندسی با رشته ها و حوزه وظایف و آینده کاری آنها آشنا شوند.

مهندس بهار راستین مدیر آموزش و پژوهش سازمان نیز در جمع دانش آموزان به تعریف و بیان جایگاه مهندس پرداخت.

در پایان  با طرح سوالی در رابطه با رشته های مهندسی به 23 نفر از پاسخ دهندگان جوایزی به رسم یادبود از طرف سازمان اهدا شد.

ش