برگزاری دوره گزارش نویسی به زمان دیگری موکول گردید

قابل توجه اعضای محترم سازمان در شهرستان سقز:

دوره گزارش نویسی به زمان دیگری موکول گردید

ضمن عرض پوزش با توجه به سفر وزیر محترم راه و شهرسازی به استان کردستان برگزاری دوره گزارش نویسی

 (مدرس:  مهندس جمال قناعت) به زمان دیگری موکول گردید

زمان و مکان این دوره اطلاع رسانی خواهد شد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی لازم جهت حضور در این دوره با دفتر نمایندگی سقز هماهنگی فرمایید.