برگزاری دوره گزارش نویسی

برگزاری دوره گزارش نویسی

مدرس: مهندس جمال قناعت

تاریخ برگزاری: پنجشنبه   96/05/05 ساعت 9 الی 13
مکان: سالن راه و شهرسازی - روبروی ورزشگاه 22 گولان

مهلت ثبت نام: چهارشنبه  96/05/04

لطفاً جهت ثبت نام کلیک فرمایید.