برگزاری دوره طراحی کانال انتقال هوای سیستم گرمایی وسرمایشی(کانال کشی)

برگزاری دوره طراحی کانال انتقال هوای سیستم گرمایی وسرمایشی(کانال کشی)

مدرس :مهندس علی ثروت یاری

زمان ثبت نام تا تاریخ 96/04/30

جهت ثبت نام برروی لینک زیرکلیک فرمایید.