برگزاری دوره آموزشی نرم افزار Abaqus پیشرفته


برگزاری دوره آموزشی نرم افزار Abaqus پیشرفته

مدرس: دکتر مژده امانی

زمان شروع: چهارشنبه 6/ 2/ 96 (بمدت 40 ساعت)
جهت ثبت نام تا تاریخ 4/ 2/ 96 به امور آموزش و پژوهش سازمان (مهندس فرهادی) مراجعه و یا با شماره های 33564876 - 33564874 داخلی 117 تماس حاصل فرمایید