برنامه ی دوره های توجیهی عمومی وتخصصی رشته ی عمران(نظارت ومحاسبات)ویژه مهندسین جدیدالورود

برنامه ی دوره های توجیهی عمومی وتخصصی رشته ی عمران(نظارت ومحاسبات)ویژه مهندسین جدیدالورود

ردیف

عنوان دوره

مدت زمان

مدرس

1-

 

2-

 

3-

 

 

 

اصول عمومی خدمات مهندسی واخلاق مهندسی

اصول  نظارت شامل:(مراحل اداری نحوه ی نگارش-شناسنامه فنی ملکی بیمه ومالیات)

قانون نظام مهندسی واصول ایمنی واخلاق مهندسی

 

کارگاه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

3ساعت

 

 3ساعت

 

3ساعت

مهندس گودرزی گلابی-فاروقی

 

دکتر قناعت

 

دکتر مشتاق