برنامه زمانبندی و شرایط استفاده از استخر شنا جهت اعضای سازمان نظام مهندسی در 6 ماهه اول سال 1394


بانوان :

چهارشنبه ها              ساعت 20:20 لغایت 21:40                     دانشگاه آزاد

آقایان :

یکشنبه ها                 ساعت 22 لغایت  23:30                       دانشگاه آزاد

پنجشنبه ها                 ساعت 20:20 لغایت 21:40                     دانشگاه آزاد

شرایط :

1-     استفاده از استخر شنا صرفا جهت مهندسین عضو نظام بوده و در ازای ارائه کارت عضویت نظام و در قبال هر کارت یک بلیط و بصورت حضوری در اختیار قرارمی گیرد.

2-     جهت تهیه بلیط براساس جدول زیر بصورت حضوری و ارائه کارت عضویت به واحد ورزش سازمان مراجعه فرمایید

روزهای یکشنبه ساعت 9 الی 11 صبح  آقایان

روزهای سه شنبه ساعت 9 الی 11 صبح  خانم ها

روزهای پنج شنبه ساعت 9 الی 11 صبح  آقایان

3-     در قسمت آقایان به دلیل محدودیت نفرات در هر سانس و استفاده تعداد بیشتری از اعضا، مهندسین گرامی فقط یک جلسه در هرهفته می توانند با توجه به جدول زمانبندی مراجعه و از استخر استفاده نمایند.

4-     در قسمت بانوان بلیط فقط به مهندسین گرامی عضو نظام در ازای ارائه کارت عضویت داده می شود و شامل همسران و دیگر اعضای خاواده محترم مهندسین نمی گردد.

5-     زمان شروع استخر از روز یکشنبه 23/1/94 می باشد.