برنامه استخر ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در سنندج سال ۱۳۹۷

برنامه استخر ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در سنندج

سال 1397

 

آقایان:

زمان

سانس

استخر

شنبه ها

22- 20:30  

ایثار (بلوار ارشاد- مجتمع ایثار)

یکشنبه ها

21:30- 20

دانشگاه آزاد (سه راه ادب)

چهارشنبه ها

20:30- 19

ایثار(بلوار ارشاد- مجتمع ایثار)

جمعه ها

13:45_ 12:30

شین (بهاران)

 

بانوان:

زمان

سانس

استخر

دوشنبه ها

18:30- 17  

دانشگاه آزاد (سه راه ادب)

 

 


جهت دریافت بلیط به سایت سازمان kurdnezam.ir بخش خدمات الکترونیک مراجعه فرمایید