بررسی چالش ها و دغدغه های اعضای سازمان در سقز با حضور هیات مدیره

نشست عمومی اعضای دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان سقز با حضور هیات مدیره برگزار گردید.

این نشست که در سالن آموزش و پرورش سقز برگزار گردید اعضای گروه های مختلف سازمان در سقز حضور داشتند.

مهندس سعیدپور مدیر دفتر نمایندگی سقز طی سخنانی گزارشی از وضعیت موجود و فعالیت های انجام شده را ارائه نمود.

دکتر محمدصدیق ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نیز ضمن اعلام گزارشی مختصر از وضعیت سازمان اظهار داشت: هیات مدیره در چارچوب اختیارات و مسئولیت های قانونی خود از هیچ تلاشی دریغ ننموده است و در این چارچوب به فعالیت های خود بیش از پیش ادامه خواهد داد.

بررسی چالش هاو دغدغه های اعضای سازمان، بحث ارجاع کار، تعداد کار، شورای انتظامی، درصد دفاتر و ... از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

 پیگیری و حل برخی از دغدغه های اعضا در هیات چهار نفره، افزایش صلاحیت مهندسین پایه سه، بحث دفاتر نمایندگی نیز از بحث های مشترک اعضای شرکت کننده در این جلسه بود.

دکتر ثابتی، مهندس مهدی حسام شریعتی، مهندس جمال قناعت، مهندس ابراهیم حمزه زاده از اعضای هیات مدیره و مهندس نادر گودرزی مدیر فنی اجرایی سازمان در این نشست حضور داشتند.