بررسی چالش های پیش روی سازمان در نشست هیات رئیسه شورای مرکزی با هیات مدیره نظام مهندسی کردستان

نشست مشترک هیات رئیسه شورای مرکزی و هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور دکتر اکبر ترکان در هتل جهانگردی مریوان برگزار شد.

در این نشست مشترک هر یک از اعضای هیات مدیره ضمن ارائه خدمات و اقدامات صورت گرفته در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به  ارائه چالش های پیش روی سازمان استان و کشور پرداختند.

وضعیت نظارت ها، ترویج مقررات ملی ساختمان، اصلاحیه مبحث دوم، وضعیت آموزش و جایگاه آن در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، جایگاه سازمان، وضعیا ساخت و سازها، مصالح ساختمانی، تدوین برنامه ای جامع برای سازمان های نظام مهندسی کشور، فرهنگ سازی و ... از اهم مباحث مطرح شده در این نشست بود.

دکتر اکبر ترکان ضمن ارائه توضیحاتی،  بر حل کلیه مشکلات و مشارکت سازمان ها در ترفیع جایگاه سازمان تاکید کرد.