بررسی و تصویب بودجه سال 94 سازمان به مجمع آتی محول شد
بررسی و تصویب بودجه سالجاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در مجمع عمومی مردادماه به مجمع آتی محول شد.
در مجمع 11 مرداد  که در سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان و با حضور گسترده ی اعضا برگزار گردید بنا به دستورکار ارائه شده درباره ی انتخاب بازرسین و بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره در سال 94 بحث و تبادل نظر شد بنا به اعلام هیات رئیسه ی مجمع ، بررسی و تصویب بودجه بدلیل نبود جزئیات لازم ارائه شده و همچنین وجود حساسیت اکثریت اعضا به بررسی بیشتر بودجه مقرر شد تا تصویب و بررسی آن به حداکثر تا 45 روز دیگر واگذار شود.
مقرر شد تاهیات مدیره ضمن اعلام جزئیات بودجه پیشنهادی خود برای سال 94 آن را پیش از مجمع آتی اطلاع رسانی نماید.
در این مجمع همچنین با مشارکت گسترده اعضا بازرسین سازمان انتخاب شدند.
مهندس آرش اسدپور، مهندس خبات اشرف سجادی و مهندس آزاد فائز بعنوان اعضای اصلی و همچنین مهندس نیما شادی مقدم بعنوان عضو علی البدل بازرسین انتخاب شدند.