بررسی نهایی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستورکار مجلس

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان به نقل از صما، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده کرد مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: زمان بررسی نهایی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در کمیسیون عمران مجلس مورد تجزیه، تحلیل و تصویب قرار گرفته ، تا 14 روز آینده به صحن علنی می‌رود.

حسین زاده با بیان اینکه اکنون شش طرح یک فوریتی و دو فوریتی در اولویت ورود به صحن علنی مجلس قرار دارند، افزود: با شرایط حاضر ، ورود طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صحن علنی در دستور کار مجلس نیست و در دستور چهارم مجلس قرار دارد.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هفته اول کاری مجلس با ترافیک سنگینی رو به رو بوده است،اذعان داشت: اکنون بررسی دستور اول مجلس در صحن علنی به اتمام نرسیده و به ترتیب بررسی دستورات در نوبت قرار دارد.

نماینده اشنویه و نقده در پایان با تاکید بر تایید کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس ، یادآور شد: به طور کلی این طرح با تصویب و تایید مجلس مواجه می شود اما احتمال چکش کاری و مورد مداقه قرار گرفتن آن وجود دارد.

گفتنی است قانون نظام مهندسی ساختمان بعد از تصویب در سال ۷۴ توسط مجلس شورای اسلامی، در سال ۷۵ به اجرا درآمد و  بررسی و اصلاح این قانون از سال گذشته در کمیسیون عمران و کمیته‌های مربوطه این کمیسیون آغاز شد و از حدود 6 ماه پیش در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفته است.