برای شرکت در انتخابات نیازی به تمدید عضویت نیست
حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در جهت حضور حداکثری مهندسان در انتخابات سازمان نظام مهندسی، مقرر شد هر کس که عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان است بتواند در انتخابات شرکت کند.
دکتر مظاهریان افزود: یعنی صرفا کارت عضویت و کارت ملی جهت مشارکت اعضا کفایت می‌کند و با این راهکار مهندسانی که حق عضویت خود را نپرداخته اند نیز می توانند درفرآیند رای دهی مشارکت داشته باشند.
وی در گفتگو با صما با اشاره به اینکه راهکار مذکور سبب افزایش حضور حداکثری مهندسان درعرصه انتخابات این سازمان می شود گفت: عصر امروز این مهم از سوی هیات‌های اجرایی به سازمان های نظام مهندسی ابلاغ خواهد شد.
معاون مسکن وساختمان در این باره ا گفت: با توجه به اینکه حق عضویت جزو بودجه سازمان نظام مهندسی است، وزارتخانه نمی تواند این ایده را اجرایی کند.