با مشارکت بیش از 60درصد/ انتخابات هیات نمایندگی دفاتر شهرستان های سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان برگزار شد

انتخابات هیات نمایندگی دفاتر شهرستان های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان  با حضور گسترده اعضای شهرستان ها برگزار شد.

اعضای سازمان در  شهرستان های مریوان، بانه، سقز، کامیاران، بیجار، دیواندره، قروه با حضور در صندوق های رای نمایندگان دفاتر شهرستان ها را تعیین کردند.

اعضای این شهرستان نمایندگان خود را در سه گروه عمران، معماری و شهرسازی و همچنین تاسیسات برقی و مشخص نکردند.

در این انتخابات بیش از 60 درصد از اعضای سازمان در شهرستان ها حضور داشتند.

اعضای شهرستان های سقز و بانه با مشارکت 80 درصدی ، بیشترین میزان مشارکت را به خود اختصاص دادند.

کامیاران:


بیجار:


دیواندره:


بانه"


قروه:


مریوان:


سقز: