با رأی اکثریت آرا /  تراز مالی سال 93 سازمان تصویب شد


تراز مالی سال 1393 سازمان نظام مهندسی  ساختمان استان کردستان با رأی اکثریت حضار در مجمع بررسی و تصویب شد .

در مجمع عمومی سازمان نظام  مهندسی نوبت دوم که در سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان برگزار گردید، موافقان و منتقدان درباره ی تراز مالی سال 93 به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این مجمع پس از تشکیل و انتخاب هیأت رئیسه سنی و اصلی ، دکتر ثابتی رئیس سازمان به ارائه گزارش مختصر از فعالیت های سازمان در سال 93 پرداخت.

دکتر ثابتی ضمن اشاره به وضعیت کنونی سازمان ، تعداد اعضاء تعداد نقشه ها و متراژ کار در سال 93 ، دوره ها و کارگاه ها،برگزارشده ، دیدارها و فعالیت های هیأت مدیره ، گزارش عملکرد واحدهای سازمان ، از تلاش هیأت مدیره جهت سامان دادن به امور و تداوم تلاش ها و فعالیت ها خبر داد.

دکتر ثابتی از اعضاء سازمان جهت همکاری و ارتقای همه جانبه ی سازمان دعوت به عمل آورد .

در این مجمع همچنین مهندس حمزه زاده خزانه دار سازمان به ارائه تراز مالی سال 93 سازمان پرداخت.

مهندس حمزه زاده اعلام کرد. تراز مالی سال 93 به تأیید موسسه حسابرسی بهروزان حساب رسیده است و سعی شده است برابر مصوبه مجمع و بودجه در نظر گرفته شده سال 93 فعالیت نماید.

در پایان مجمع، با رأی اکثریت اعضا حاضر در مجمع تراز مالی سال 93 به تصویب رسید.

مشروح اخبار مجمع در این سایت بزودی منتشر خواهد شد.