با حضور پرشور اعضا  نشست تعاوني مسکن جديد سازمان برگزار شد

روابط عمومي: نشست تعاوني مسکن نظام مهندسي ساختمان سنندج با حضور پرشور اعضا و کارکنان سازمان در تالار مولوي دانشگاه کردستان برگزار شد.

در اين نشست که هيات مديره، بازرسين و مدير عامل تعاوني مسکن اعضا و کارکنان نظام مهندسي سنندج حضور داشتند درباره روند تشکيل، اهداف و دورنماي فعاليت هاي اين تعاوني بحث و تبادل نظر شد.

اين نشست که براي اعضاي متاهل متقاضي شرکت در تعاوني مسکن برگزار شد، با استقبال گسترده اين اعضا روبرو شد.

دکتر محمدصديق ثابتي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان طي سخناني در اين نشست با عنوان اينکه هيات مديره سازمان بصورت پيگير و جدي دغدغه مسکن اعضا را دنبال مي کنند، اظهار داشت: تشکيل تعاوني جديد دريچه اي مناسب براي تحقق اين امر است.

وي با تقدير از هيات مديره، بازرسين و مدير عامل تعاوني؛ تلاش هاي بي وقفه و خالصانه آنها را براي تشکيل و راه اندازي اين تعاوني ستود.

دکتر ثابتي با ابراز حمايت هيات مديره سازمان از هيات مديره، بازرسين و مدير عامل تعاوني جديد اعضا؛ تسريع در روند تصميم گيري و، طراحي و اجراي مسکن اعضاي سازمان را خواستار شد.

در اين نشست مهندس آرام فاتحي از اعضاي هيات مديره طي بيانيه اي روند تاسيس و ثبت تعاوني جديد اعضا و کارکنان سازمان تشريح کرد.

وي در سخنان خود اتحاد، يکدلي، احساس مسئوليت کليه اعضا را در به نتيجه رسيدن و دستيابي به اهداف تشکيل اين تعاوني ضروري دانست.

در اين نشست همچنين مهندس فرزام فاروقي مدير عامل تعاوني مسکن جديد در سخنان خود با اشاره به تدوين اساسنامه تعاوني و تعيين کليه امورات مرتبط به تعاوني، شفاف سازي را از مهمترين اولويات فعاليت هيات مديره و مدير عامل تعاوني جديد دانست.

مهندس فاروقي با اعلام اهم ضوابط، دستورالعمل ها، قوانين موجود، راهکارها و چالش هاي پيش رو در ارتباط با تشکيل تعاوني مسکن و انتخاب افراد و اولويت بندي اعضا از راه اندازي وب سايت مختص به اين تعاوني جهت اطلاع رساني و شفاف سازي خبر داد.

مدير عامل تعاوني در بخش ديگري از سخنان خود اعتماد ، تعامل و مشارکت دو طرف (اعضا و هيات مديره) را ضامن به نتيجه رسيدن و دستيابي به اهداف تعاوني توصيف کرد.

در اين نشست مهندس فروتن کارشناس اداره تعاون ضمن حضور در نشست به ارائه سخناني در ارتباط با تعاوني جديد اعضا و کارکنان نظام مهندسي سنندج پرداخت.

در بخش پاياني اين نشست با معرفي اعضاي هيات مديره، بازرسين و مديرعامل تعاوني جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

هريک از اعضاي هيات مديره، بازرسين و مدير عامل تعاوني به ديدگاه ها، انتقادات، راهکارها و سوالات اعضا پاسخ دادند.