باپیشنهاد هیات مدیره سازمان کردستان/ بازنگری در محدوده زمان مسئولیت مهندسین

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در بند پنجم قطعنامه ی پایانی اجلاس بیستم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور آمده است: "شایسته است که اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق مهندسین ناشی از تعریف مشخص دوره تضمین خدمات مهندسی از سوی شورای مرکزی با هماهنگی سازمان های نظام مهندسی استان ها و از طریق وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد "    .

مهندس مهدی حسام شریعتی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان بعنوان پیگیر این موضوع اعلام داشت: باتوجه به برگزاری سمینار مسئولیت مهندسین که توسط سازمان استان در سال 1395 برگزار گردید،یکی از اصلی ترین مسائلی که می بایست تعیین تکلیف گردد برهه ی زمانی مسئولیت مهندسین می باشد.

وی بابیان این موضوع که در میزان زمان مسئولیت ارائه خدمات مهندسی پارامترهای متعددی دخیل می باشد و باید بصورت شفاف ودریک محدوده زمانی تعریف گردد،اظهار داشت: این موضوع را درهیئت عمومی بصورت یک درخواست از هیئت رئیسه اجلاس مطرح و باجمع آوری بیش از یکصد وچهل امضا از اعضای اصلی هیئت مدیره های سازمانهای استانهای کشور مطرح ودر بند 5 قطعنامه مفهوم درج گردید .

مهندس حسام شریعتی همچنین ضمن گلایه از نحوه نگارش، اذعان داشت: متن درخواستی شفافیت بیشتری نسبت به بند مندرجه درقطعنامه دارد.