بازیابی فایل در Etabs

سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در نظر دارد تا در بخشی از سایت سازمان هر هفته نکته ای از نرم افزار آنالیز و طراحی سازه ها etabs  را جهت آشنایی بیشتر با این نرم افزار قرار دهد.

      یکی از امکانات جالب در نرم افزار etabs ایجاد فایل با پسوند Ebk  می باشد که به صورت خودکار ذخیره می گردد هرگاه به هر دلیل فایل Edb  شما آسیب دید می توانید از طریق فایل  Ebk  فایل خود را بازیابی کنید. ( با تغییر نام فایل  Ebk  به Edb  بازیابی فایل به آسانی انجام می گردد)

گردآورنده : مهندس آزاد فائز