بازدید هیات مدیره و هیات مهندسی اقلیم کردستان از موسسه خیریه دارلاحسان

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و نمایندگان سندیکای اندازیاران اقلیم کردستان عراق از مجتمع نیکان سنندج بازدید کردند.

در این دیدار که فیلیپ پطروس و صلاح الدین محی الدین به نمایندگی از سندیکا و اتحادیه مهندسین اقلیم کردستان عراق و همچنین دکتر ثابتی، مهندس قناعت، مهندس فاروقی، مهندس شهنازی، مهندس فیض الله بیگی حضور داشتند از روند فعالیت و گستره خدمات خیرخواهانه موسسه دارالحسان آشنا شدند.

فیلیپ پطروس در این بازدید ضمن تقدیر از شعور اجتماعی و انسانی مردم کردستان و بخصوص سنندج تلاش های دارلاحسان را در جهت خدمت انسانی به شهروندان بی بضاعت، کودکان بی سرپرست و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی این موسسه ستود.

وی اظهار داشت: آنچه در این مدت از بزرگ منشی و انسانیت شهروندان استان کردستان بخصوص جامعه مهندسی دیده شد به جرات می توان گفت قابل ستایش و تعظیم است.

در این دیدار سندیکای و اتحادیه اندازیاران اقلیم کردستان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مبلغی را به این موسسه اهدا کردند.