بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی کردستان از روند نصب کانکس های مناطق زلزله زده کرمانشاه

مهندس امیدمحمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از روند ارسال ،جانمایی ونصب کانکس های اهدایی به زلزله زدگان  استان کرمانشاه بازدید کرد.

دراین بازدید که دکتر جمال قناعت خزانه دار شورای مرکزی نیز حضور داشت، رئیس سازمان بر تسریع در ارسال ونصب این کانکس ها با توجه به برودت هوا در منطقه زلزله زده استان کرمانشاه تاکید کرد.

مهندس محمودی اعلام داشت : این کانکس ها از محل کمک های اعضا سازمان ، شهروندان خیّر خریداری شده و سازمان  نظام مهندسی استان نیز کار ساماندهی آنها رابرعهده دارد .

کانگس ها اهدایی در دو روستای جابری  ومیل قادر در منطقه ذهاو  جانمایی شده است.

تاکنون تعداد  بیش از 70  کانکس نصب وبه خانواده های زلزله زدگان اهدا شده است