بازدید دکتر ثابتی از نمایشگاه تخصصی آب و برق و انبوه سازان

دکتر محمد صدیق ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از نمایشگاه تخصصی آب و برق و انبوه سازان بازدید کرد.

نمایشگاه تخصصی آب و برق و انبوه سازان در سنندج و از تاریخ 10 لغایت 14 اسفند 1394 ساعت 15 الی 20 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان کردستان برگزار گردید.

این نمایشگاه مورد توجه بازدیدکنندگان کردستانی قرار گرفت.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرستان نیز در این نمایشگاه با هدف معرفی سازمان و فراهم نمودن فضایی برای حضور دفاتر مهندسی غرفه ای را دایر نمود.