بازدید بانوان سازمان از دانشگاه فنی حرفه ای دخترانه سنندج

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پی دعوت دانشگاه فنی وحرفه ای دخترانه سنندج ، بانوان مهندس عضو سازمان از این دانشگاه بازدید کردند.

در این بازدید که بانوان عضو سازمان در رشته های مختلف حضور داشتند، از نزدیک با وضعیت آموزشی،  کارگاهها و دغدغه های آینده شغلی دانشجویان این دانشگاه آشنا شدند.

خانم مهندس بهار راستین عضو منتخب هیئت مدیره دوره هفتم در این بازدید ضمن ارئه توضیحاتی درباره حرفه ی مهندسی ، جایگاه مهندس در جامعه و سازمان نظام مهندسی ساختمان،  به بررسی چالش های  پیش روی بانوان مهندس پرداخت.

وی افزود: افزایش تعداد بانوان  مهندس در استان از یک سو و اینکه در چند سال اخیر توانسته اند بطور شایسته ای  توانائی ها و تأثیر گذاری خود را در جامعه نشان دهند،  لزوم توجه به آنان را از جانب مسئولین دوچندان می کند.

مهندس راستین همچنین با تأکید بر لزوم توجه  به ارتباط  دانشگاه و فضای کار و آماده سازمان در این رابطه برای هر نوع همکاری را اعلام داشت و آن راضروری توصیف کرد.

محمدی مسئول آموزش دانشگاه فنی حرفه ای ضمن ابراز خرسندی از توجه سازمان به این امر ، حضور بانوان مهندس را دربین دانشجویان و مهندسین فردای جامعه مهم توصیف کرد و از این عمل سازمان تقدیر کرد.

وی اظهار داشت:  سازمان و تجربه های  گرانبهای  آن می تواند در جهت تقویت روحیه ی تحصیلی و فنی دانشجویان و همچنین ارتقای دانش آنان نقش بسزایی ایفا نماید.

 گزارش تصویری