بازدید اعضای گروه های تخصصی عمران و معماری نظام مهندسی کردستان  از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

هیاتی از سازمان متشکل از اعضای گروه های تخصصی عمران و معماری نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه بازدید کرده اند.

این هیات از وضعیت آسیب های وارده زلزله اخیر به ساختمان و ابنیه شهرستان های سرپل ذهاب، ثلاث و باباجانی و منطقه ذهاب بازدید کردند.

بررسی  وضعیت سازه و معماری ساختمان ها، ضعف و قوت ها در مواجه با زلزله 3. 7 ریشتر استان کرمانشاه هدف از بازدید فوق،  ذکر شده است.

در گزارش اولیه  بخش عمده خرابی ها و صدمات وارده به ابنیه شهرستان های زلزله زده سرپل ذهاب و ثلاث و باباجانی مربوط به عدم رعایت ضوابط آئین نامه های موجود ، عدم اجرای صحیح در عناصر غیر سازه ای و ... عنوان شده است.
این بازدید با هماهنگی امور آموزش و پژوهش انجام شد.

گزارش گروه تخصصی عمران   ............ دانلود
گزارش گروه تخصصی معماری.............. دانلود