بازدید از تاسیسات برقی بیمارستان در حال ساخت کوثر سنندج

قابل توجه اعضای محترم گروه برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

بازدید از تاسیسات برقی بیمارستان در حال ساخت کوثر سنندج

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش سازمان مراجعه فرمایند.