بازديد کميته صندوق حمايت از اعضا از موسسه دارالاحسان

روابط عمومي : کميته صندوق حمايت از اعضا ، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان از موسسه خيريه دارالاحسان سنندج بازديد کرد.

اين بازديد که با هدف آشنايي با روال فعاليت هاي موسسه دارالاحسان بعنوان يکي از موسسه هاي خيريه برتر  در استان کردستان و همچنين نحوه حمايت از فعاليت هاي آنان توسط کميته صندوق حمايت از اعضا صورت گرفت.

در اين بازديد نشست مشترک کميته صندوق حمايت از اعضا با اعضاي هيات مديره اين موسسه برگزار شد.

مهندس مشرفي رئيس صندوق حمايت با ارائه گزارشي از فلسفه تا تشکيل ضرورت حمايت از اعضا و فعاليت هاي صورت گرفته ، کمک به واجدين شرايط اعضا و همچنين شهروندان استان ارائه نمود.

مهندس جمال قناعت نيز با تقدير از فعاليت هاي موسسه دارالاحسان، حمايت صندوق حمايت از اعضا را از اين موسسه اعلام کرد.

وي با بيان اينکه فلسفه ي وجودي کليه سازمانها و نهادها کمک به شهروندان در همه حوزه هاست افزود : جامعه مهندسي هيچگاه از جامعه و تحولات آن جدا نبوده و همواره مهندسين از پيشگامان امورات عام المنفعه بوده اند.

در اين نشست مهندس حميد مردوخ روحاني ، مهندس صلاح الدين قريشي از اعضاي صندوق و مهندس آراز فاروقي بازرس صندوق و همچنين اميد شيرزادي حسابدار صندوق نيز حضور داشتند.

پرتوي رئيس هيات مديره دارالاحسان ، دکتر شيرزاد سيفي ، دکتر ابراهيمي از اعضاي هيات مديره نيز در اين نشست با تقدير از فعاليت هاي خير خواهانه سازمان نظام مهندسي و جامعه مهندسين استان ، خواستار تداوم آن شدند. و بر نحوه درست تقسيم حمايت هاي سازمان در بين واجدين شرايط تاکيد کردند.

در اين نشست سازمان 80 ميليون ريال به موسسه دارالاحسان اهدا کرد.