باحضور مهندس ترکان / ساختمان نظام مهندسی ساختمان بانه افتتاح شد


ساختمان دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان بانه افتتاح شد.

مراسم افتتاح ساختمان شهر بانه با حضور دکتر اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور ، مهندس جمال قناعت خزانه دار شورای مرکزی، دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان ، فرماندار و شهردار بانه و مهندس نه به ز محمدی مدیر دفتر نمایندگی سازمان در بانه برگزار شد.

ساختمان دفتر نمایندگی سازمان در بانه در مساحتی به مقدار 196 متر مربع در سه طبقه با زیربنای 600 مترمربع در سایت اداری شهرستان بانه واقع شده است.

وجود بخش اداری مجهز و سالن جلسات از ویژگی های برجسته این ساختمان می باشد.

پیشتر ساختمان دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان های سقز و بیجار افتتاح شده بود.

دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان از تلاش و پیگیری هیات مدیره در اتمام ساخت ساختمان های سازمان در  کلیه شهرستان های استان خبر داد .

وی اهتمام به وجود ساختمان های در شان سازمان در شهرستان ها را از اولویات هیات مدیره دوره ششم توصیف کرد.