باحضور در بهشت محمدی/ ترکان یاد ادب را گرامی داشت


دکتر اکبر ترکان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور در بهشت محمدی سنندج یاد مرحوم مهندس بهاالدین ادب را گرامی داشت.

وی با تجلیل و گرامیداشت یاد بزرگ مرد جامعه مهندسی و استان کردستان مرحوم مهندس ادب،  وی را نمونه مهندس توانمند و کارا و با اخلاق توصیف کرد.

وی با ابراز تاسف از فقدان مهندس ادب فقدان وی را خسارتی برای استان و کشور توصیف کرد.

در مراسم اعضای هیات رئیسه شورای مرکزی، هیات مدیره و بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و خانواده مرحوم ادب حضور داشتند.

دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نیز در این دیدار درباره شخصیت اجتماعی و خدمات مهندس ادب توضیحاتی ارائه نمودند و مرحوم ادب را نمونه واقعی فرد عاقبت بخیر در جامعه دانست.

دکتر بدیعی نیز با ادای احترام به جایگاه ادب وی را نمونه اخلاق مهندسی در جامعه توصیف کرد.